Blattin® EKO sortiment – přizpůsobený požadavkům moderního ekologického zemědělství


Biologické zemědělství stanoví mnohostranné požadavky na krmení užitkových zvířat:
Udržení dobrého zdravotního stavu zvířat stojí přitom na prvním místě. Základ zdraví zvířat spočívá – vedle vhodné a správné péče – ve vytváření vyvážené krmné dávky, která poskytuje požadované zabezpečení všemi nutnými živinami, stejně jako minerálními a stopovými prvky.
Základem každé krmné dávky je v ekologickém zemědělství krmivo z vlastního hospodářství, přičemž siláže zaujímají první místo. K výrobě vysoce hodnotných siláží máte k dispozici v našem sortimentu silážovacích prostředků „Blattisil-Ö“ „Blattisil-Ö“ vysoce hodnotné biologické silážovací prostředky, které podporují úspěšnou konzervaci a mohou přispět k tomu, že se zlepší kvalita siláže.
Vedle základního a energetického (jadrného) krmiva však v oblasti minerálních doplňků krmiva z vlastního hospodářství většinou nedostačují, aby pokryla potřebu zvířat kompletně. Zde vám nabízí Blattin širokou paletu různých minerálních krmiv, která se odlišují z hlediska stupně vápníku a fosforu, vitaminizování a výbavy stopovými prvky. Každý podnik si tak může vybrat vhodný minerál, který by odpovídal jeho situaci v základním krmivu.
S minerálními lizy Blattin máte doplňkovou možnost nabídnout zvířatům minerální krmivo k volnému příjmu. Toto zvláště doporučujeme při chovu na pastvinách (např. plemenné krávy, skot…). Minerální lizy Blattin jsou obzvláště chutné, k tomu robustní, stabilní a odolné vůči počasí. Máte-li otázky týkající se ekologického sortimentu našich produktů, obraťte se na vašeho místního poradce Blattin.

Všechny produkty z ekologického sortimentu Blattin smějí být podle předpisů (EU) č. 834/2007 a (EU) č. 889/2008 použity v ekologickém zemědělství.